Här kan du finna en del av den information du behöver för att kunna avgöra vilken grundtyp du ska använda dig av.

Här finns t.ex:

  • U-värden, jämförelser
  • Fördelarna med U-min grund
  • Ekonomiska jämförelser med kortsiktiga och långsiktiga beräkningsexempel
  • Grundskolan, för dig som vill lära dig lite mer.
  • Energi, en viktig kunskap
  • Om radon
  • Våra referenser
  • Lite littraturtips för dig som är intresserad