Välkommen till Grundmäklarna AB/ Supergrund

Grundmäklarna tillverkar unika energieffektiva och fuktsäkra villagrunder för bland annat lågenergihus och passivhus. 

Grundmäklarna har kompetens inom golvvärme, fuktbedömningar, tjälberäkningar, lastberäkningar (punkt och linjelaster).

Grundmäklarna säljer grundpaket för alla förekommande typer av grunder - villagrunder, industrigrunder, garagegrunder etc. levereras som komplett grundlösning inklusive golvvärme som är lasttålig, energieffektiv samt fuktsäker.

Företagsuppgifter
Grundmäklarna AB,Installatörsvägen 5-7, 461 37 Trollhättan

Besöksadress Arninge: 

Polygonvägen 61, 187 66 Täby

E-Mail info@grundmaklarna.se
Organisationsnr: 556705-1387
Styrelsens säte: Trollhättan 
Tel: 0176-758 90