Under 2014 har Supergrund gått ihop med GrundMäklarna AB.

Vi finns nu i Arninge som ett lokalkontor, med både säljare och konstruktörer.

All tillverkning av kantelement sker på GrundMäklarnas egen fabrik i Trollhättan.

Depåer av cellplast finns dock på fler platser, Norrtälje, Vårgårda och Laholm.

Företagsuppgifter
Grundmäklarna AB
Polygonvägen 61
187 66 Täby
E-Mail tobias@grundmaklarna.se

Organisationsnr: 556705-1387
Styrelsens säte: Trollhättan

Bankgiro: 5956-4930

Tel 0176-758 90
Fax